GOSPEL STOMPERS KOMMER TILL MARIEDALSKYRKAN DEN 30 NOVEMBER KL.14.00.

Alla är välkomna till RPG-Samlingen i Mariedalskyrkan. Om du känner någon ensam så tag med hon/honom.

RPG-PROGRAM HÖSTEN-2022

 • NOVEMBER.Onsd.30 nov.kl.14.00 RPG-SAMLING i Mariedalskyrkan. Jazz-bandet Gospel Stompers kommer att underhålla oss. (Se annons ovan)
 • DECEMBER. Tors. 01 dec.kl.14.00 KULTURCAFÉ. i Pingstkyrkan. Kerstin Svendsby talar om - "Så var mitt 50-60-tal".
 • Onsd.07 dec.kl.14.00 JULFEST i Mariedalskyrkan, Barbro & Gullvi även RPG-sångarna medverkar. Servering tradionell julgröt mm. Jullotteri!
 • Månd.12 dec.kl.14.00 STICKCAFÉ i Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.


 • VANDRING PÅ VANDRINGSLED.
 • Måndagar kl.10.00-13.00. Samling vid Mariedalskyrkan.
 • Metag fika, bra skor  stavar. vi går ca 6-7 km. Datum: 28 november.
 • Ledare: Lars Boman och Göran Pettersson.


 • MATLAGNINGS KURS FÖR HERRAR 
 • I Mariedalskyrkan kl.12.00
 • Grupp 1. Datum:29 nov och 13 dec.
 • Grupp 2. Datum: 06 dec och 13 dec.
 • 13 december är damerna inbjudna ihop med båda grupperna.
 • Ledare: Arne Hjalmarsson 070-844 31 00,Sören Hedmark 073-812 52 38. • MATLAGNINGSKURS FÖR DAMER I VEGETARISK KOST
 • Torsdagar kl. 10.00 -13.00 i Mariedalskyrkan.Datum:  08 dec.Anmälan tillAsta Carlsson tel. 070-594 06 12­­
 • BOK OCH STUDIECIRKLAR 
 • Studiecirkeln "Vägar till levande liv" av Patricia Tudor-Sandahl Studiercirkelledare: Ivaroch Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20. Måndagar 14.00-16.00 i Mariedalskyrkan. Datum: 05 dec. 
 • Bokcirkeln. ”I andras händer-Livsöden i Kina 1897-1911” Av Karin Stålhammar. Bokcirkelledare: Asta Carlsson 070-594 06 12 . Fredagar kl. 10.00 – 12.00 i Pingstkyrkan. Datum: 02 dec.
 • Bokcirkeln ”Älvornas kulle” av Elisabeth Nemert. Bokcirkelledare:Gudrun Karlsson tel. 33 23 58. Tisdagar kl. 10–12 i Möllebackskyrkan.  Datum: 06 dec.                          
 • Studiecirkeln ”Ögruppen”Vikarierande ledare: Eva Egeskans.Tisdagar kl.9.30-11.30 i Mariedalskyrkan. Datum:22 nov och 06 dec. 
 • Studiecirkeln "Vi målar tillsammans". Vikarierande ledare: Eva Egeskans. Måndagar .10.00-12.00 i Möllebackskyrkan. Datum: 05 dec. 

Dela den här sidan


PROGRAM FÖR VÅREN-2023

 • JANUARI Tors.12 Jan.kl.14.00 SÅNGÖVNING i Mariedalskyrkan. Ledare: Berith Ahlman och Lennart Karlsson. 
 • Månd.16 jan.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.
 • Onsd.18 jan.kl.14.00 RPG.S ÅRSMÖTE. i Mariagården. Sedvanlig årsmöteshandling. Lotter och servering. Rpg-sångarna sjunger. • FEBRUARIOnsd.01 febr.kl.10.00 STUDIEBESÖK. Radio Blekinge. Samling utanför Radio Blekinge. Högabergsgatan 3. Ev. fika i ngn Café.
 • Månd.13 febr.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors
 • Onsd. 15 febr.kl.14.00 RPG-TRÄFF.I Pingstkyrkan. ”I Pauli fotspår” Göran Olsson berättar och visar bilder. Lotter och servering.


 • MARSOnsd.01 mars.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR. Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238.
 • Tors.09 mars.kl.14.00 SÅNGÖVNING. I Mariedalskyrkan. Ledare: Berith Ahlman och Lennrt Karlsson.
 • Månd.13 mars.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.Distriktets Årsmöte

Lördagen den 11 mars i Hyllie Park.Program:

11:00 Kaffe,11:30 Årsmöte,12:45 Lunch

13:30 Rundvandring och information om HyllieParks verksamhet. 14:30 Linda Alexandersson, rektor för folkhögskolan , berättar om det ukrainaprojektsom bedrivs där tillsammans med åtta församlingar

15:00 Kaffe och avslutning

VÄLKOMNA.

 • MARS.Onsd.15 mars.kl.14.00 RPG-TRÄFF i Möllebackskyrkan. "Musik med Elvistema" av Patrik Magnusson och Gunilla Bredmar.
 • Onsd.22 mars.kl.13.00 GEMENSKAPSTRÄFF. i Mariedalskyrkan. " Hilmas Kapell . Rpg-sångarna medverkar. Servering.
 • Onsd.29 mars.kl.10.00 KORT VANDRING. Vandring i stadsmiljö ca 2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel. 073-8125238.
 • Tors.30 mars.kl.18.00 KVÄLLSCAFE. I Mariedalskyrkan. Allsång med Rose-Marie Gullbing. Herrarnas matlagning står för förtäring.


 • APRILOnsd.12 april.kl.10.00 STUDIEBESÖKpå -Blekinge museums föremålsmagasin i Rosenholm där vi får guidad visning. Samling utanför Föremålsmuseet.
 • Onsd.19 april.kl.14.00 RPG-TRÄFF. i Korskyrkan. Äldre samordnare Magnus Sandell. Lotteri och servering.
 • Månd.24 april.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.
 • Onsd.26 april.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR.Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238 • MAJ .Onsd.03 maj.kl.10.00 STUDIEBESÖK. Till Tjurkö kyrka. Samling vid Mariedalskyrkan för samåkning till Tjurkö. Matsäck medtages.
 • Månd.22 maj.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.
 • Onsd.24 maj.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR.Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-812523.


 • JUNIOnsd.07 juni.kl.10.00 STUDIEBESÖK Till Tvistens Missionshus. Samling vid Mariedalskyrkan för samåkning till Tvisten.


 • VANDRING PÅ VANDRINGSLED CA:6–7 KM!
 • Måndagar 10.00-13.00.Datum: 30 jan, 27 febr, 27 mars, 24 april och 22 maj.Samling Mariedalskyrkan för samåkning till vandringslederna. Detta gäller: bra skor, gärna stavar och något att förtära, vi fikar halvvägs. Ledare: Lars Boman 070–9602184, Göran Pettersson tel.+46703440367.
 • MATLAGNINGS KURS FÖR HERRAR
 • Tisdagar kl. 12.00-15.00 i Mariedalskyrkan.Grupp 1.10 jan, 24 jan, 7 febr, 28 febr och 14 mars.
 • Grupp 2. 17 jan, 31 jan, 14 febr, 07 mars och 14 mars.
 • 14 mars är damerna inbjudna ihop med båda grupperna. Ledare: Arne Hjalmarsson 070-844 31 00 och Sören Hedmark 0738125238.
 •  MATLAGNINGSKURS FÖR DAMER I VEGETARISK KOST.
 • Torsdagar kl. 10.00 -13.00 i Mariedalskyrkan Datum:19 jan 16 feb. 16 mars 13 april 4 maj
  Ledare, Asta Carlsson.
 •  BOK OCH STUDIECIRKLAR
 • STUDICIRKEL. Prästerna” av Gunnar Wetterberg.Studiercirkelledare: Ivar och Ulla Karlstrand tel. 070-55714 20
 • Måndagar: 14.00-16.00 i Mariedalskyrkan.Datum: 9 jan, 23 jan, 6 febr, 20 febr, 6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april, 15 maj och 29 maj.


 • BOKCIRKEL. ”I andras händer-livsöden i Kina 1897–2911” Av Karin Stålhammar.Bokcirkelledare: Asta Carlsson 070-594 06 12.
 • Fredagar kl.10.00-12.00 i Pingstkyrkan. Datum: 20jan, 03 febr, 17 febr, 03 mars, 17 mars, 31 mars, 21 april, 05 maj.


 • BOKCIRKEL.”Älvorna kulle” av Elisabeth Nemert.Bokcirkelledare: Gudrun Karlsson tel. 33 23 58.
 • Tisdagar kl. 10–12 i Möllebackskyrkan.Datum:17 jan, 31 jan, 14 febr, 28 febr, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 09 maj och 23 maj.


 • STUDIECIRKEL. ”Ögruppen”ledare: Eva Egeskans tel. 070-352 89 54.
 • Tisdagar kl.9.30-11.30 i MariedalskyrkanDatum: 02 mars, 21 mars, 04 april, 18 april och 16 maj.


 • STUDIECIRKEL.” Vi målar tillsammans”.Ledare: Lennart Svantesson tel.073-853 73 91.
 • Måndagar kl.10.00-12.00 i Möllebackskyrkan.Datum: 30 jan, 20 feb, 27 mars, 24 april och 08 maj.


 • STUDIECIRKEL.” Samtal i andliga frågor”Ledare: Mats Polsten.
 • Torsdagar kl.13.00-15.00 i Mariedalskyrkan. Anmälan.070–5571420.Datum: 26 jan, 02 mars, 23 mars, 27 april och 11 maj.