ATT VARA RPG-MEDL.

Vad är RPG- Riksförbundet Pensionärsgemenskap?

RPG är en rikstäckande pensionärsförening med kristna värderingar som grund. Föreningen är öppen för alla oavsett livsåskådning, religion och politisk tillhörighet. RPG är opinionsbildare i för äldre vitala frågor, vill förmedla samhällsinformation och ge utrymme för berikande aktiviteter. På Riksplanet ingår RPG tillsammans med övriga pensionärsförbund i regeringens pensionärskommitté, i socialstyrelsens referensgrupp för äldrefrågor, samt flera andra myndigheters äldreråd som Folkhälsoinstitutet, Trafiksäkerhetsverket, Pensionsmyndigheten. I Karlskrona ingår vi i KPR (Kommunala PensionärsRådet) och är med och påverkar beslut som rör äldre. Rpg-föreningen i Karlskrona har en rikt varierad verksamhet där vi välkomnar alla att dela gemenskapen, ta del av intressanta föredrag, sång och musik eller bara samvaro vid kaffebordet. Några föredrar att gå längre eller kortare promenader tillsammans, vi ordnar med företagsbesök eller går till intressanta platser. Våra bokcirklar har olika inriktning beroende på medlemmarnas önskan och vi har matlagningskurser för herrar och vegetarisk matlagning för damer.

Vad betyder RPG för oss pensionärer?

RPG , Riksförbundet Pensionärs Gemenskap, är en pensionärsförening med kristna värderingar, som vill ta tillvara pensionärernas intressen. Lokalavdelningen i Karlskrona har 200 medlemmar och gemenskapen är öppen för alla.

 


Jag anser att det är viktigt att vara med i en pensionärsförening
som bevakar våra intressen i kommun och regering.

Som medlem i RPG Karlskrona kom jag in i en ekumenisk
gemenskap där jag kände mig hemma. Det stora utbudet av
aktiviteter ger mig stimulans och livsglädje.
Gott att vara pensionär och medlem i RPG i Karlskrona.

Irene Nygren.


Elisabeth 66 år, gift med Börje. Mamma till 2 söner och sist men inte minst FARMOR.

Jag är mycket nöjd med att vara pensionär. Min yrkesverksamma tid har jag jobbat på länsstyrelsen med plan- och byggfrågor, fastighets-ärenden m m. Nu känner jag en stor och härlig frihet.

Jag träffade Ulla och Ivar Karlstrand en onsdag i Kungsmarkskyrkan. De bjöd in mig till en musikstund med Harold Jefta.

RPG -betyder väldigt mycket. Jag har bl a gått en kurs i akvarellmålning och en i matlagning. Det har varit stimulerande och roligt. Gemenskapsträffarna är intressanta och lärorika. Jag blev varmt välkomnad som ny medlem i RPG. Det betyder mycket. RPG:s härliga försommarutflykt till Ytterön är en pärla som jag bär med mig i hjärtat.

Elisabeth Mannhammar.
SÖKER DU GEMENSKAP?

Du som söker gemenskap och umgänge i en trevlig atmosfär som RPG-medlemskap ger dig. Anmäler ditt intresse att bli medlem till Mats Lindbom tel. 070-879 52 82, mail: matsmlindbom@gmail.com