REFERAT FRÅN RPG-SAMLINGAR.

REFERAT FRÅN RPG-SAMLINGAR.

I Hasslö, med dess rika traditioner och gemenskap, samlades över tjugo vandrings entusiaster för att fira avslutningen på säsongens vandringar. Ivan, en lokal värd, hade förberett grill platsen där korvarna väntade, perfekt tillagade för det anländande sällskapet. Vandringen, som Ivan guidade, gav en unik inblick i öns skönhet. Hästarna i hagen, lockade av Kjells melodiska röst, närmade sig för att njuta av musiken från dragspel och sång, vilket visade att även de har en uppskattning för musik. Samvaron avslutades med att Kjell Ogenblad delade med sig av öns kristna historia och ledde en gemensam bön, vilket förstärkte känslan av samhörighet och reflektion.

Karlskrona RPG-förening med 179 medlemmar hade sitt årsmöte i Mariagården,Lyckeby. Ordf.Mats Lindbom hälsade alla närvarande RPG medlemmar välkomna och påminde om den fina gemenskap som finns i föreningen där vi alla med våra olika upplevelser genom åren får mötas i en härlig samvaro. RPG:s kör under ledning av Berith Ahlman sjöng ett par sånger som dels förmedlade den trygghet vi har i tron på Jesus och om Guds källa med friskt vatten som ger den kraft vi behöver i livets olika situationer. Mats Svendsby framförde några väl valda ord vid parentationen av föreningens under året fyra avlidna medlemmar och tog oss med i bön. Sången"Tryggare kan ingen vara,än Guds lilla barnaskara " sjöngs unisont. Verksamhets-

berättelsen visade på en mångomfattande verksamhet med intressanta föreläsningar,flera stimulerande och givande bok-och studiecirklar, matlagningskurser för herrar,vegetarisk matlagningskurs för damer,trevliga och omväxlande utflykter, korta och långa vandringarna m.m.

Mats Lindbom omvaldes med acklamation till föreningens ordf. för år 2024.Ny ledamot i styrelsen invaldes Göran Pettersson. Kaffestunden med givande samtal efter förrättade förhandlingar blev en god avslutning på ett fint årsmöte. Samlingen avslutades med dragning av det stora lotteriet med många uppskattade vinster.

Text: Ulla Karlstrand Bild: Sören Hedmark