REFERAT FRÅN RPG-SAMLINGAR.

Karlskrona RPG-förening åkte i fullsatt buss till Ivön,en ö i Ivösjön i nordöstra Skåne, c:a 7 km. lång och 3 km. bred och därmed Skånes största ö. Bussen tog oss dit med hjälp av Trafikverkets linfärja från Barum. En överfarten på c:a 7 minuter i strålande solsken. På Ivöklack, i den norra delen av ön, fick vi njuta av det som fanns i den medhavda kaffekorgen med en underbar utsikt över sjön från den 130 meter höga urbergskullen.

Därefter ett besök i öns kyrka, S:t Ursula kyrka, som fått sitt namn efter en brittisk prinsessa och uppförd av ärkebiskop Andreas Sunesson under 1224 - 1228. Här fick vi lyssna till en informativ föreläsning om kyrkans och öns historia. Denna ö som är en av de forsillrikaste platserna i världen. Så var det tid att få avnjuta en utsökt måltid på öns restaurang belägen i den gamla prästgården. Färden gick sedan vidare till Humlegården i Vånga.

" Humlebygget " kallar man denna byggnad i dag trots att det är mer än 30 år sedan den användes för att torka humle i . Föreståndarinnan för denna gård gav en fin överblick om humleodling och dess olika arbetsmoment.

Kaffe med gott hembakat blev en bra avslutning på denna trevliga utflyktsdag.

Ett stort tack till vårt reseledarpar Rene'e och Mats Lindbom för en mycket uppskattad utfärd. Text: Ulla Karlstrand.


Tisdagen den 16 maj avslutade Ö-gruppen vårterminen med ett besök på Aspö. Dagen började gråmulen men avslutades en glass i solsken. Vi besökte kyrkan, museet för rörligt kustartilleri och Drottningskärs fästning. De två sista fick vi bara se från utsidan. Tisdagen den 5 september börjar Höstterminen. Tack för ert engagerade deltagande!

Text och bild: Eva Egeskans

REFERAT FRÅN RPG-SAMLINGAR.

Karlskrona RPGförening gjorde ett studiebesök i den nyrenoverade kyrkan på Tjurkö.Bosse Gånedahl hälsade oss välkomna och gav en intressant information om kyrkans historia genom tiderna. Tjurkö kyrka uppfördes 1876 på uppdrag av konsul Wolff ,grundaren av stenhuggeriet på Tjurkö.Kyrkan byggdes av Kronoarbetskårens straffångar och placerades i stenhuggeriets centrum När Kronoarbetskåren försvann från ön hade man inte användning av kyrkan. I slutet av 1920 talet erbjöds därför Tjurkö församling att överta ansvaret för kyrkan om de flyttade den till annan plats. Kyrkorådet antog erbjudandet och kyrkan plockades varsamt ner och byggdes upp på sin nuvarande plats Kyrkan fick vid detta tillfälle ett enkelt torn med egen kyrkklocka. Den nyuppförda kyrkan invigdes på nytt 1930 av biskop Edvin Rohde.Vid flytten genomfördes inte någon noggrann undersökning av markförhålladerna, med stora mängder vatten. Markvattnet kröp upp i bjälklagen och orsakade stora mögel ock fuktskador. 2011 beslutade man att stänga kyrkan, då den ansågs vara hälsofarlig. En renovering påbörjades först med att få bort vattnet. Sedan bröts golvet upp och väggarna sanerades. Den enda inredning som i stort kunde räddas var taklampkronorna, vägglamporna, predikstolen , altartavlan och ett par kandelabrar. Renoveringen finansierades till 90 procent av Lunds stift .

Övriga medel stod församlingen för. Kyrkorådet vision är att bl.annat fira gudstjänst en gång i

månaden.

En välsmakande kaffestund vid borden ute i det fria fick avsluta denna utflykt. 

Test: Ulla Karlstrand.Karlskrona RPG-förening gjorde ett studiebesök på Blekinge museums föremålsmagasin på Rosenholm.Där fick vi en intressant guidning av Christoffer Sandahl ,chef över sakerna. I detta museets magasin finns över 60.000 föremål från forntid till nutid, unika så väl som helt vanliga grejor som vi kände igen från tidigare generationer. Vi fick också titta på tusenåriga föremål som var framgrävda ur den blekingska myllan. Här fanns allt mellan himmel och jord - vagnar från gods och gårdar, kyrkliga föremål, allmogebåtar, möbler och mycket annat från Blekinge. En intressant historisk samling som här glädjande förvaras och bevaras för framtiden.    text: Ulla Karlstrand.
EE