LÄNKAR

Dela den här sidan

Länkar till våra kyrkor i k-krona och till distrikt och lokala RPG-föreningar


Välkommen till Mariedalskyrkan,en kyrka öppen för alla !
Vår församlingen vill vara en Fri och Öppen kyrka, där ALLA ska kunna känna sig välkomna.


Pingstförsamlingen är en församling som med Jesus i centrum, vill förmedla och gestalta hela evangeliet- till hela människan - i hela världen - hela tiden.


Om Svenska kyrkan
En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige.


Betaniaförsamlingen är en aktiv församling med arbete både
bland barn, ungdomar och vuxna.


Möllebackskyrkan i Karlskrona har70 medlemmar och finns på Stora Möllebacksgränd 5. Möllebackskyrkan tillhör EFS med nära samarbete med Stadsförsamlingen.

Korskyrkan är en församling, som är ansluten till EFK (Evangeliska Frikyrkan).
Församlingen önskar sprida det glada budskapet om Jesus till människor i vår tid.

Våra kyrkor är öppna för besök och enskild andakt under perioden maj-september. Flymens och Lösens kyrka är öppna dagtid varje dag, Augerums kyrka måndag -fredag. (T

Här får du svar på de flesta frågor som gäller RPG.

Här hittar du det som händer i Skåne/Blekinge distriktet.