RAPPORT FRÅN RPG-UNIVERSITET.

Ett 30 tal medlemmar från Karlskrona RPG-förening åkte en tidig morgon med buss till Lund för att närvara vid "RPG-universitetet".

Dagen inleddes av Ruth W Nyberg som talade om Guds storhet och Ingela Wahlgren som sjöng några sånger med temat "Vilken Gud vi har" ackompanjerad av Rune Lindqvist.

Dagens första föreläsare var Ådne Steen, vd. för Igelösa, en liten gård i Skåne där flera världsledande metoder för hjärt- och lungkirugi har utvecklats.Där forskars också fram en utökad tidsgräns för transplantation och även en metod som gör att man kan öka antalet organ som är aktuella.

Efter en lunchpaus var det tid för dagens andra föreläsare Anders Rosengren, läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet.Han vävde samman de stora livsfrågorna med små konkreta tips som gör det lättare att hantera vardagen t.ex. hur stress och motion påverkar varandra, hur dygnsrytmen kopplas till åldrandet och hur synen på tillvaron i stort sett färgar våra matvanor.

Detta koncept har visats förbättra människans hälsa och kan användas via det digitala "Livsstilsverktyget".

Dagens samling avslutades med filmen "Frikyrkans historia"

Vid samtalen under den följande kaffestunden hördes lovorden "Vilken fantastisk dag då vi fått ökad kunskap om hur existentiella frågor spelar en avgörande roll för hur vi mår.

Ulla Karlstrand.

Karlskrona RPGförening samlades till RPG träff I Korskyrkan. Efter att RPG:s blandade kör och manskör framfört några fina sånger var det tid för dagens gäst sjukgymnast Maria Persson från Rehab. Hon gav en mycket intressant föreläsning om vad man kan göra för att minska risken att falla.Fysisk aktivitet ar mycket viktigt och ger ökad muskelmassa,minskat blodtryck,blodsocker och blodfetter. Varje rörelse räknas.Förringa inte vardagssysslor. Lite är bättre än inget,mer är bättre än lite.Vi tränar inte för att bli yngre utan för att kunna bli äldre. Glöm inte att röra på dig efter 20 minuters stillasittande.Det var något av uppmaningar till oss.Viktigt var också vila och återhämtning och att äta många små mål med protein vid varje måltid .Vi konstaterade vid den fortsatta gemenskapen vid kaffeborden att NU är det styrketräning,balansövning och mindre stillasittande som gäller

ULLA KARLSTRAND.
LOKALFÖRENING RPG-KARLSKRONA


your@email.com