GDPR

Information till medlemmar i Karlskrona RPG om GDPR 20181203

NYA DATASKYDDSLAGEN.

PERSONUPPGIFTSLAGEN. GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Klicka ovan på dokument och se vad som gäller för RPG.

Dela den här sidan