ATT VARA RPG-MEDL.

Vad är RPG- Riksförbundet Pensionärsgemenskap?

RPG är en rikstäckande pensionärsförening med kristna värderingar som grund. Föreningen är öppen för alla oavsett livsåskådning, religion och politisk tillhörighet. RPG är opinionsbildare i för äldre vitala frågor, vill förmedla samhällsinformation och ge utrymme för berikande aktiviteter. På Riksplanet ingår RPG tillsammans med övriga pensionärsförbund i regeringens pensionärskommitté, i socialstyrelsens referensgrupp för äldrefrågor, samt flera andra myndigheters äldreråd som Folkhälsoinstitutet, Trafiksäkerhetsverket, Pensionsmyndigheten. I Karlskrona ingår vi i KPR (Kommunala PensionärsRådet) och är med och påverkar beslut som rör äldre. Rpg-föreningen i Karlskrona har en rikt varierad verksamhet där vi välkomnar alla att dela gemenskapen, ta del av intressanta föredrag, sång och musik eller bara samvaro vid kaffebordet. Några föredrar att gå längre eller kortare promenader tillsammans, vi ordnar med företagsbesök eller går till intressanta platser. Våra bokcirklar har olika inriktning beroende på medlemmarnas önskan och vi har matlagningskurser för herrar och vegetarisk matlagning för damer.

Pär Tyrberg

Vad betyder RPG för oss pensionärer?

RPG , Riksförbundet Pensionärs Gemenskap, är en pensionärsförening med kristna värderingar, som vill ta tillvara pensionärernas intressen. Lokalavdelningen i Karlskrona har 200 medlemmar och gemenskapen är öppen för alla.

 

Är en 79 årig levnadsglad tornedaling, som lämnat arbetslivet för några år sen, för att leva och njuta av det som dagarna ger innan det är dags att lämna jordelivet. RPG hörde jag talas om långt innan jag gick med genom min fru Elin som blev medlem innan mig.2008 i samband med min pensionering fick jag inbjudan att bli medlem i RPG vilket jag tackade ja till. Det beslutet har jag inte ångrat utan är glad att jag gick med. RPG -medlemskap har gett mig många nya trevliga vänner genom kurser, vandringar, kursledare och en massa andra sammankomster. Gemenskapen mellan de olika kyrkornas medlemmar har blivit naturligt vilket har fört våra kyrkor närmare varandra. Mitt och många andras liv hade varit betydligt fattigare utan RPG.

Sören Hedmark


Jag anser att det är viktigt att vara med i en pensionärsförening
som bevakar våra intressen i kommun och regering.

Som medlem i RPG Karlskrona kom jag in i en ekumenisk
gemenskap där jag kände mig hemma. Det stora utbudet av
aktiviteter ger mig stimulans och livsglädje.
Gott att vara pensionär och medlem i RPG i Karlskrona.

Irene Nygren.


Elisabeth 66 år, gift med Börje. Mamma till 2 söner och sist men inte minst FARMOR.

Jag är mycket nöjd med att vara pensionär. Min yrkesverksamma tid har jag jobbat på länsstyrelsen med plan- och byggfrågor, fastighets-ärenden m m. Nu känner jag en stor och härlig frihet.

Jag träffade Ulla och Ivar Karlstrand en onsdag i Kungsmarkskyrkan. De bjöd in mig till en musikstund med Harold Jefta.

RPG -betyder väldigt mycket. Jag har bl a gått en kurs i akvarellmålning och en i matlagning. Det har varit stimulerande och roligt. Gemenskapsträffarna är intressanta och lärorika. Jag blev varmt välkomnad som ny medlem i RPG. Det betyder mycket. RPG:s härliga försommarutflykt till Ytterön är en pärla som jag bär med mig i hjärtat.

Elisabeth Mannhammar.


Jag heter Pär Tyrberg och är en 69-årig arkitekt, som bor på Långö och fortfarande har en del uppdrag. Dessutom jobbar jag ideellt i bygg- och styrgrupper med Fredrikskyrkans renovering och ombyggnad. En helt annan aktivitet jag gillar är att sjunga i gospelkör.

Min fru Elisabeth var aktiv i RPG före mig, så när jag trappade ner i jobbet var det naturligt för mig att också gå med.
Först i herrarnas matlagning, som jag tycker är både trevlig gemenskap och lärorikt för mig som inte behövt hjälpa till så mycket i köket.

Jag tycker att vi har en fin gemenskap i RPG, därman får nya kontakter med olika bakgrund men med samma grundvärdering. Studiecirklarna tycker jag är en viktig del av vår verksamhet, man blir aldrig för gammalt för att pröva på och lära sig något nytt

Pär Tyrberg.


SÖKER DU GEMENSKAP?

Du som söker gemenskap och umgänge i en trevlig atmosfär som RPG-medlemskap ger dig. Anmäler ditt intresse att bli medlem till Mats Lindbom tel. 070-879 52 82, mail: matsmlindbom@gmail.com

Dela den här sidan